Bosyn - Fastighetsbesiktningar, energideklarationer mm i Umeå

Om oss

Vi är certifierade av RISE och KIWA, godkända av SBR & medlem i Besiktningsgruppen

Om företaget

Vi är certifierade av RISE och KIWA samt medlemmar i SBR

Bosyn – ett unikt besiktningsföretag där alla besiktningsmän har lång byggteknisk bakgrund.  Mycket har hänt sedan vår start 1998 som ledde till att vi 2008 växlade upp ytterligare. Idag, 25 år senare kan vi erbjuda kunder professionella besiktningar med fokus på 5 områden: överlåtelsebesiktningar, entreprenadbesiktningar, kontrollansvarig samt provtryckningar och energideklarationer. Bosyn har sitt kontor i Umeå men verkar över hela Västerbotten samt delar av Norrbotten och Västernorrland.

Bosyn - personalkort

Vår Expertis

Vi finns med dig hela vägen, från  ritningsbordet där vi bistår som kontrollansvarig till att du har nycklarna i handen och huset är slutbesiktat. Genom lång erfarenhet i branschen har vi samlat bred kunskap och är därmed vana med alla typer av byggnader och lösningar som fungerar över tid. Idag står Bosyn som en ledande expert inom sitt fält och genomför mer än 1000 besiktningar per år.

Våra tjänster

Bosyn är experter på fastigheter och erbjuder en stor bredd av besiktningstjänster för att möta våra kunders varierande behov. Våra tjänster innefattar:

 • Överlåtelsebesiktning och husbesiktning: En noggrann granskning av fastighetens skick inför ägarbyte, vilket minimerar risken för oväntade kostnader för köparen.
 • Kontrollbesiktning: Är en förberedande besiktning som görs när huset är färdigbyggt, innan slutbesiktningen. Syftet är att hitta eventuella fel i tid, något som underlättar för både dig och byggaren.

 • Förbesiktning: Används för att besikta svåråtkomliga delar under byggtiden eller för att pröva godkännande av etapper.

 • Slutbesiktning: Genomförs för att säkerställa att alla byggnadsarbeten uppfyller avtal och fackmässighet.

 • Särskild besiktning: Kontroll av specifika moment efter slutbesiktning när parterna inte är överens, detta sker inom 6 månader.

 • Kompletterande besiktning: Utförs efter slutbesiktning ifall någon del i entreprenaden inte var besiktningsbar eller färdigställd. Tex tak som är snötäckt.

 • Överbesiktning: Utförs när någon av parterna inte godkänner besiktningens utfall och vill göra en ny prövning. Begäran om ny besiktningen skall göras inom en månad från besiktningstillfället.

 • 2-årsbesiktning: Även kallad garantibesiktning eller §59-besiktning, utförs inom två år från slutbesiktning eller inflyttning för att identifiera eventuella fel som omfattas av garantin.
 • Lägenhetsbesiktning, BRF: Besiktning anpassad inför köp av en bostadsrätt.

 • Utflyttningsbesiktning: Besiktning av bostadsrätt och dess skick inför utflyttning, detta för att avgöra om det finns skador eller anmärkningar som bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för.

 • Statusbesiktning: Granskning av fastighetens nuvarande skick som ger ägaren och förvaltaren en klar bild av eventuella åtgärdsbehov.

 • Teknisk besiktning BRF: Besiktning som genomförs i samband med ombildning från hyresrätter till bostadsrätter, för att fastställa fastighetens skick och underhållsbehov.

 • Kontrollansvarig: En certifierad specialist som hjälper er med regelverk, tekniska krav och kontrollverksamheten under byggprocessen.
 • Fortlöpande besiktning: För dig som önskar utökad kontroll under byggtiden eller önskar besiktning av kritiska delar som blir inbyggda. 

 • Energideklaration: Utvärdering av en fastighets energiprestanda för att identifiera hur energieffektiv fastigheten är och ge rekommendationer för förbättringar.
 • Täthetsprovning: Fastställer byggnadens lufttäthet för att upptäcka eventuella läckage som kan påverka energieffektiviteten.
 • Termografering: Vi använder den senaste tekniken för att identifiera problem relaterade till isolering och värmeläckage i din byggnad.
 • Skadeutredningar: Grundlig undersökning av byggnadsskador med detaljerat utlåtande, vilket hjälper till att fastställa orsak och omfattning av skadan.
 • Areamätning: Mätning av en fastighets yta, vilket är en viktig dokumentation vid försäljning samt redovisning mot försäkringsbolag och skatteverket.

Besiktningar med erfarenhet & trygghet

Alltid trygghet genom vår expertis och erfarenhet