Bosyn - Fastighetsbesiktningar, energideklarationer mm i Umeå

Slutbesiktning

Vi är certifierade av RISE och KIWA, godkända av SBR & medlem i Besiktningsgruppen

Boka slutbesiktning

VI TAR UPPDRAG I VÄSTERBOTTEN, VÄSTERNORRLAND & NORRBOTTEN

Slutbesiktning av nyproducerad byggnad i Nordmaling

När nybygget står färdigt är det dags för slutbesiktning. I denna fas klargörs om byggnaden är byggt i enlighet med kontrakt och att arbeten är fackmässigt utförda.

Slutbesiktning av fastigheter

Opartisk slutbesiktning av byggnader i Nordmaling

Med vår långa erfarenhet och kunskap hjälper vi er att opartisk bedöma och identifiera eventuella byggfel eller brister. Boka din besiktning online idag!

Varför välja oss?

  • Professionell slutbesiktning: Vi erbjuder slutbesiktningar utförda av certifierade besiktningsmän med lång erfarenhet och bred kunskap om byggbranschen i Norra Sverige.
  • Erfarenhet: Sedan 25 år har vi besiktigat många hustyper, konstruktioner, tekniska lösningar och dess hållbarhet.
  • Utlåtande: Efter besiktningen får du ett utlåtande som belyser eventuella brister eller fel, samt en värdering av kvarstående arbeten.
  • Onlinebokning: Enkel och smidig bokning av din slutbesiktning direkt på vår hemsida.
  • Lokal expertis: Som ett lokalt företag i Umeå har vi en djup förståelse för regionens specifika byggnormer och klimatförhållanden.
  • Trygghet: Vår tjänst ger dig som husägare trygghet och säkerhet inför ditt husköp eller avslutning av byggprojekt.

Vår slutbesiktning är utformad för att ge dig som husägare i Nordmaling den trygghet och kvalitetssäkring du behöver. Kontakta oss eller boka din tjänst online för att säkerställa en professionell och opartisk bedömning. Vårt mål är att ge dig en problemfri övergång till ditt nya hem eller avslutat byggprojekt med en trygg slutbesiktning.

Boka slutbesiktning

En slutbesiktning är en noggrann genomgång av en nyproduktion för att identifiera eventuella fel eller brister som inte överensstämmer med kontrakt, ritningar, gällande byggnormer eller fackmässighet. Besiktningen utförs av en oberoende och certifierad besiktningsman. Syftet är att bedöma att byggnaden är byggd enligt det som avtalats mellan beställare och entreprenör/husleverantör.

Slutbesiktningen bör genomföras när byggprojektet är helt färdigställt, men innan den slutliga överlämningen till beställaren. Det är viktigt att tidpunkten för besiktningen möjliggör en grundlig granskning av alla byggnadens delar, både interiört och exteriört. Vi rekommenderar att boka besiktningen i god tid för att säkerställa önskad besiktningstid.

Om det upptäcks fel eller brister vid slutbesiktningen kommer dessa att dokumenteras i ett besiktningsutlåtande. Rapporten överlämnas sedan till både beställare och entreprenör och eller husleverantör. Det är entreprenörens eller husleverantörens ansvar att åtgärda dessa fel inom en överenskommen tidsram. Efter att felen har åtgärdats kan en efterbesiktning beställas för att kontrollera att fel och brister har avhjälpts på ett fackmässigt sätt.

Det är du som beställare som tar kontakt med entreprenörerna eller husleverantören i fråga om inte felen avhjälps inom skälig tid.

Kontakta oss

Funderingar? Välkommen att kontakta oss

Ring, maila eller kom in på en kopp kaffe. Bosyn utgår från Umeå men vårt arbetsområde är hela Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten.

Ring oss

090-20 60 100

Maila oss

info@bosyn.se

Besök oss

Norra Obbolavägen 133C, 904 22 Umeå

    Detta formulär är skyddat av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och användarvillkor gäller.