Bosyn - Fastighetsbesiktningar, energideklarationer mm i Umeå

Termografering

Vi är certifierade av RISE och KIWA, godkända av SBR & medlem i Besiktningsgruppen

Boka termografering

VI TAR UPPDRAG I VÄSTERBOTTEN, VÄSTERNORRLAND & NORRBOTTEN

Termografering av byggnader med Bosyn i Umeå

Idag står energieffektivitet och hållbarhet i fokus och då är det viktigt att säkerställa att din byggnad är optimerad för att minska energianvändningen och öka komforten. Vår expertis hjälper fastighetsägare att identifiera problemområden som kan leda till onödiga energiförluster och försämrad inomhusmiljö. Vi utför termografering enligt standard SS-EN ISO 6781-1:2023 tidigare SS-EN 13187:1998.

Termografering av fastigheter

Vad är Termografering?

Termografering använder infraröda kameror för att avbilda en byggnads termiska egenskaper, vilket visar var värme läcker ut och var det finns brister i isoleringen. Metoden ger en visuell överblick över temperaturvariationerna i en byggnad, vilket gör det möjligt att noggrant bedöma och åtgärda problemen.

Varför Genomföra Termografering?

 1. Lokalisera Värmeläckage: Upptäck områden där värme läcker ut, vilket kan leda till ökade uppvärmningskostnader.

 2. Problem med is på yttertaket: Termografering är ett bra verktyg för att utreda orsak till snösmältning på ditt yttertak.

 3. Lokalisera värmeslingor: Vid renovering eller infästning av installationer kan det vara bra att veta var golvvärmeledningar eller värmerör är placerade.

 4. Förbättrad Energieffektivitet: Genom att åtgärda de identifierade bristerna kan du minska energiförbrukningen och därmed även dina energikostnader.

 5. Förebygga Mögel och Fuktskador: Identifiera fukt och potentiella risker för mögelbildning.

 6. Underlätta Underhållsplanering: Prioritera och planera underhållsarbeten baserat på tydlig och noggrann information.

 7. Öka Fastighetens Värde: En energieffektiv och välisolerad fastighet är mer attraktiv på marknaden.

Fördelar med Termografering från Bosyn

Att välja Bosyn för termografering innebär att du får tillgång till branschledande experter med djupgående kunskaper och den senaste tekniken. Våra tjänster erbjuder:

 • Utförliga Rapporter: Vi levererar tydliga och utförliga rapporter som visar termografiska avvikelser samt ger rekommendationer för åtgärder.
 • Personlig Konsultation: Varje termografering följs upp med en personlig konsultation där vi går igenom resultaten tillsammans med dig.
 • Omfattande Erfarenhet: Sedan 2008 har vi skapat oss bred erfarenhet inom termografering och täthetsprovning av byggnader och kan därför ge dig de insikter och råd du behöver för att optimera din fastighet.
 • Onlinebokning: Enkel och smidig bokning av din termografering direkt på vår hemsida.

Skillnaden Mellan Termografering och Täthetsprovning

Även om både termografering och täthetsprovning (blower door test) syftar till att förbättra en byggnads energieffektivitet, så har de två olika fokusområden:

 • Termografering: Fokuserar på att visuellt identifiera områden med termiska brister och värmeläckage.
 • Täthetsprovning: Mäter luftläckage i byggnaden för att bestämma hur lufttät den är. Detta innebär att man sätter byggnaden under tryck för att hitta och mäta luftströmmar.

Kontakta Bosyn för Termografering i Västerbotten, Västernorrland, och Norrbotten

Är du fastighetsägare i Västerbotten, Västernorrland eller Norrbotten och vill optimera din fastighets energiprestanda? Boka tid online just nu eller kontakta oss för att diskutera hur vår termografering kan hjälpa dig att spara pengar och förbättra din fastighetsmiljö. Vi finns här för att du ska kunna fatta välgrundade beslut om din fastighets framtida underhåll och förbättringar.

Boka termografering

Termografering är en metod för att visualisera och mäta värmestrålningen från olika ytor i en byggnad. Detta görs med en infraröd kamera som skapar bilder (termogram) där varma områden visas i ljusare färger och kallare områden i mörkare färger. Denna teknik hjälper till att identifiera problem med isolering, värmeläckage, fukt och potentiella konstruktionsfel utan att behöva göra ingrepp i byggnadens konstruktion. För bästa resultatet rekommenderas mätningen under vintern när man har stora temperaturskillnader ute och inne men man kan utföra mätning när det är mindre temperaturskillnader.

Tiden det tar att genomföra en termografering kan variera beroende på byggnadens storlek och komplexitet. En genomsnittlig termografering för en normalstor enfamiljsvilla tar ungefär två till tre timmar. Större byggnader med komplexa system kan kräva längre tid. Vi anpassar alltid insatsen efter byggnadens specifika behov och egenskaper.

Termografering kan avslöja en rad olika problem som annars kan vara svåra att upptäcka. Exempelvis:

 • Dålig eller otillräcklig isolering
 • Värmeläckage runt fönster, dörrar och andra installationer
 • Fukt och riskområden för mögeltillväxt
 • Överhettade elektriska komponenter som kan utgöra en brandrisk
 • Underliggande konstruktionsfel
 • Orsak till problematik med isbildning på yttertak
 • Lokalisering av dolda ledningar tex golvvärmeslingor
Kontakta oss

Funderingar? Välkommen att kontakta oss

Ring, maila eller kom in på en kopp kaffe. Bosyn utgår från Umeå men vårt arbetsområde är hela Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten.

Ring oss

090-20 60 100

Maila oss

info@bosyn.se

Besök oss

Norra Obbolavägen 133C, 904 22 Umeå

  Detta formulär är skyddat av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och användarvillkor gäller.